Miljøhagen

Miljøhagen får 146.000 kroner til bygging av drivhus med benker og bord.

Miljøhagen er en forening som drives på frivillig basis og med mange samarbeidspartnere i sitt nærmiljø. De jobber for å tilrettelegge for at uteområdene i nærmiljøet skal bli tilgjengelige for barn og unge som et lærings- og opplevelsessenter. Anlegget består blant annet av natursti, urtehage og skolehage. Nå ønsker de å utvide skolehagen til et matkultursenter for at barna skal oppleve hele næringskjeden fra frø til mat og bli bevisste på valg av næring. Med denne gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal det etableres et drivhus for planting i matkultursenteret og til at barn kan lære om planter, dyr og værfenomen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?