Miljønemnda for Øvre-Ål

Miljønemnda for Øvre-Ål får 48.000 kroner til melkeramper. Nemda er en frivillig organisasjon som har som formål å jobbe med nærmiljøtiltak som kommer grenda til gode.

Et av prosjektene de jobber med er å etablere møteplasser i bygda. Øvre-Ål er ei bygd med mange gårder, der det har vært vanlig med melkeproduksjon. Som en del av dette var det melkeramper rundt omkring som ble benyttet til melkelevering, men også som sosiale møteplasser. Nå er ønsket å bygge opp disse rampene igjen, men i en mer moderne drakt. Målet er at de igjen skal fungere som møteplasser og turmål.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?