Miljøspørsmål på Hvalfangstmuseet

VESTFOLDMUSEENE IKS får 500000 kroner til utstyr til og formidling på museet

Gjennom nye formidlingstiltak skal Hvalfangstmuseet bidra til å styrke barn og unges bevissthet om effekten menneskelig aktivitet har på marint liv og ressurser, i tråd med FNs satsning på havforskning og bærekraftsmål.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?