MIN Kulturminnedag

NORGES KULTURVERNFORBUND får 7500000 kroner til inkludering og lokalt samarbeid gjennom Kulturminnedagene i lokalmiljø over hele landet

Hvem er du og hvem var her før deg? Trysil Bygdeun 11. september 2021 FOTO: Hans Martin Østerhaug

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvsfestival med 300 arrangement og 50 000 besøkende rundt om i landet hvert år. Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven. Kulturvernforbundet vil sørge for at Kulturminnedagene har et større fokus på inkludering i arbeidet med og tilretteleggingen av arrangementene lokalt. De europeiske kulturminnedagene har et mål om økt bevissthet rundt Europas kulturelle mangfold og ønsker å stimulere til økt interesse for, og verdsettelse av, et mangfold av kulturer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?