Min stemme

AMNESTY INTERNATIONAL NORGE fikk 7 200 000 kroner til kartlegging, undervisningsmateriale og workshops i 2024

Menneskerettighetene er under press. Fremveksten av autoritære regimer er i anmarsj også i Europa. Retten til å ytre seg fritt og delta i meningsbrytning er en grunnleggende byggestein i demokratiet. Rapporter fra Norge viser at selv om retten til ytringsfrihet står sterkt her, så er det i praksis trender og utfordringer som gjør at mange unge hindres fra å ytre seg. Samtidig som unge hetses eller er vitne til hets, viser Opinions UNG2023 rapport at en av tre unge ikke tør å si fritt hva de mener. Flere mener at ytringsrommet er blitt for snevert og begrenser mulighetene for å si hva de mener. Med prosjektet Min stemme, ønsker Amnesty at unge i Norge skal få kunnskap om hva som fremmer og begrenser ytringsfriheten, muligheten til å utvikle egne holdninger og få verktøy til å bruke sin stemme som aktive medborgere. Amnesty vil øke bevissthet om viktigheten av å kunne ytre seg og hvordan vi kan bruke ytringsfriheten uten at det går på bekostning av andres rettigheter. AMNESTY INTERNATIONAL NORGE har fått tildelt 7,2 millioner kroner til kartlegging, undervisningsmateriale og workshops.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?