Mini-utstillinger i Oslo

MOBILT MINIMUSEUM AS får 400000 kroner til mobile mini-utstillinger

Mobilt minimuseum har utforsket hvordan museenes utstillinger og opplevelser kan flyttes ut av museene, og inn i folks hverdag. For AKS og barnehager er det ressurskrevende å frakte barna til museene. Med Mini-utstilling løses det ved å frakte utstillingene til barna. I Oslo er andelen barn som går på AKS omtrent 90% i 2021. Mini-utstillingene har dermed potensialet til å nå nesten alle de 28 633 elevene i 1.-4. trinn i Oslo, samt de over 7000 5-åringene som går i barnehager. Følgende museer er med på prosjektet med egne utstillinger: Norsk forsvarsmuseum, Oslo skolemuseum, Jødisk museum, Jernbanemuseet, Norsk teknisk museum og Oslo ladegård med prosjektgruppen Oslo 1324.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?