Minnesmerke for steinhoggerindustrien langs Iddefjorden

Idd og Enningdalen Historielag får 500.000 kroner til bygging av minnesmerke og brygge.

Historielaget har som formål å fremme den historiske interessen blant bygdas befolkning. De jobber for å samle tradisjoner og folkeminner, samt å bevare kulturminner. De har høy aktivitet og over 600 medlemmer. Steinhoggerindustrien har vært av stor betydning i deres nærområde, og mest stolte er de over at en råblokk av granitt på 240 tonn ble i 1926 lagt på to prammer i Iddefjorden og slept til Christiania. Dette var begynnelsen på reisen til Monolitten i Vigelandsparken. Nå skal de lage en installasjon for å illustrere størrelsen der hvor Monolittblokka ble tatt ut, samt rydde i vegetasjon og bygge en brygge slik at man også kan oppsøke stedet med båt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?