MITOP, musikk i teori og praksis på nett

STIFTELSEN BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT får 1000000 kroner til etablering av digitalt læringsverktøy for musikkteoretiske fag

MITOP er et læringsverktøy med progresjonsplan for musikkteoretiske fag. Det er utviklet over flere år og brukes i undervisningen på Majorstuen skole. Det er ønskelig å digitalisere hele programmet og gjøre det tilgjengelig for elever i kulturskoler, i fordypnings- og talentutviklingsprogram og elever på musikklinje på videregående skole over hele landet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?