Mjølkeramper i Viksdalen

Eldalsdalen Grendalag får 31.000 kroner til mjølkeramper.

I bygda Viksdalen er det 6 “gjenlevende” mjølkeramper. Disse trenger restaurering og vedlikehold. I tillegg skal rampenes historie gjengis gjennom skriftlig og billedlig informasjonssamling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?