Mjøsmuseet

Mjøsmuseet får 200.000 kroner til utarbeiding av formidlingsmateriell og utstilling.

Amtmannsgården og embetsmannsmuseet Stenberg er et autentisk bygningsmiljø med park og gravminne omgitt av karakteristiske steingarder, åker og eng. Stenbergparken ble ferdig anlagt tidlig på 1800-tallet, med elementer som lysthus, filosofgang, alleer og labyrint. Sorenskriver, amtmann og stortingsmann Lauritz Weidemann bodde her fra 1802. Han var en innflytelsesrik person i formingen av det nye Norge i og etter 1814. Mjøsmuseet ønsker å satse på økt tilrettelegging for formidling av historien om eidsvollsmannen Weidemann, familien hans og livet deres på Stenberg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?