Mjøsski

Mjøsski får 100000 kroner til natursti. I 2010 ble tre skiklubber i Brumunddalsdistriktet slått sammen til Mjøsski. På skianlegget Veldre sag er all aktivitet samlet på vinterstid, men det er fortsatt stort potensiale i å utvikle området til sommertid. Dette ønsker de å gjøre noe med og lager nå en natursti med runde ut fra Veldre sag. De tar utgangspunkt i historien og de omgivelsene som saga ligger i. De vil rydde rundt dammen og lage aktivtetsområde for gjennomføring av allidrettsaktivitet. Denne dammen ble brukt i forbindelse med driften på saga og vil derfor være viktig for det historiske elementet. I forbindelse med skianlegget på Veldre sag er det allerede satt opp gapahuker med mulighet for grilling. Målet er nå å utvikle aktivitetsmulighetene i området med fokus på lokalhistorien.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?