Mobil arena for audiovisuell kunst

NY MUSIKK fikk 245 000 kroner til kompetansehevende tiltak og teknisk utstyr i 2024

nyMusikk er Norges viktigste produsent og formidler av samtidsmusikk, eksperimentell musikk og lydkunst. Som en del av dette arbeidet ønsker nyMusikk å etablere en fleksibel og mobil arena for audiovisuell kunst som vil komme kunstnere og publikum i Oslo-regionen til gode.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?