Mobil kunnskap om det grønne kretsløpet

STIFTELSEN THE ENERGY FARM INTERNATIONAL FOUNDATION får 400000 kroner til Bygging og innredning av mobil energigård

Energigården på Hadeland har siden 1991 vært et informasjons- og kompetansesenter for klimavennlige, fossilfrie løsninger og bruk av bioenergi og andre fornybare energikilder i praksis. Klimatrussel og behov for raskere omlegging til fornybare energikilder er en stor utfordring og behovet for praktisk kunnskap om hvordan møte disse utfordringene er stort. Nå skal senteret utvikles med nye, oppdaterte undervisnings- og øvelsesanlegg, med mål om å kunne tilrettelegge for flere besøkende og å formidle kunnskap om klima og energi på en ny og spennende måte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?