Mobile klatrevegger

Norges Klatreforbund fikk 1.500.000 kroner i 2011 til mobile buldresopper, mobile klatrevegger/tårn, hengere og klatreutstyr.

Norges Klatreforbund (NKF) har ca. 12.500 medlemmer og 170 klubber fordelt over hele landet. Økningen i antall medlemmer er stadig økende, og antallet personer som klatrer er langt høyere enn tallet på medlemmer i forbundet. Hovedmålgruppe er barn og unge mellom 6 – 19 år.

Økningen i aktivitet og medlemsmasse henger nært sammen med anleggsutvikling. Det er stor etterspørsel etter transportable anlegg for å kunne bidra med aktivitet i ulike sammenhenger. Slike transportable anlegg bidrar også til å ta klatreaktiviteten ut til folket, snarere enn inn i klatrehaller.

Klatring er en flott aktivitet som kan bedrives på mange nivåer og av folk i nær sagt alle aldre. Buldresopper er for de aller minste barna, hvor man kan klatre uten tau og sikring. Klatring som aktivitet bidrar til mestringsfølelse og kroppsbeherskelse. Man får ”prøvd seg” under trygge forhold, hvilket bidrar til økt mot og selvfølelse. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til mobile anlegg og med det mye klatreaktivitet landet rundt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?