Møbler til Bø Prestegard

Stiftelsen Bø Prestegard får 95.000 kroner til møbler.

Hovedformålet til stiftelsen Bø Prestegard er å ta vare på bygningene på prestegården for allmennheten og skape kulturelle aktiviteter for alle aldersgrupper. De jobber nå med å restaurere hovedhuset, stabburet og tunet på prestegarden. De eldste delene av bygningsmassen er fra slutten av 1600-tallet. Nå ønsker de seg møbler i gammel stil for å kunne gjøre innredningen mer tidsriktig, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?