Moelven IL håndball

Moelven IL håndball får 350.000 kroner til å anlegge to nye sandhåndball-baner . Det er høy aktivitet i Moelven IL håndball, særlig i vinterhalvåret, men også på våren når den ordinære håndball-sesongen er over.

Da trener mange av lagene på beach-håndball. I idrettsparken som eies av Moelven IL, ligger det to sandhåndball-baner som en del av et nærmiljøanlegg. Banene brukes av mange barn og unge store deler av året, av så vel håndball-spillere som fotball-spillere. Det er ønskelig å utvide dette anlegget med ytterligere to baner, og med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB kan utvidelsen gjennomføres.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?