Moelven IL Skigruppa

Moelven IL Skigruppa får 80000 kroner til rydding av turløype. Skigruppa drifter og holder i orden ca 100 km turløypenett for langrenn i tillegg til egen lysløype. Dette løypenettet brukes også aktivt om sommeren som turstier/sykkelstier av beboere i Moelv og omegn. 4-5 kilometer av traséen har tidligere ikke vært vinterbrøytet for biltrafikk, og har kunnet tjene som skiløype. Denne skal nå brøytes, og de må derfor utarbeide en alternativ trasé slik at skiløypa fortsatt kan være sammenhengende.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?