Moro med ball på Haslum skole

Foreningen Haslum FAU får 223.750 kroner til oppgradering av ballbinge.

Haslum skole er en barneskole med over 500 elever. På skolens eiendom er det en ballbinge som er flittig brukt både i og utenom skoletid. For å kunne videreføre den fine aktiviteten som skjer i ballbingen er det behov for å avrette grunnen og legge nytt dekke.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?