Morosløyd til folket – mobilt verksted

VI ER ALLE fikk 200 000 kroner til mobilt verksted i 2024

VI ER ALLE sikter mot å bringe snekring og trearbeid nærmere barn og ungdom, og gjennom det bidra til å styrke deres selvtillit gjennom glede ved å skape. Ved å lage et mobilt verksted har de mulighet til å spre håndverksgleden til enda flere, med alt fra lavterskel morosløyd til selvbygget skyggeteater. VI ER ALLE har fått tildelt 200 000 kroner til mobilt verksted.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?