Moss bibliotek som en møteplass for ungdom

Moss bibliotek skal sammen med Moss frivilligsentral, Circular Ways, Moss Spillforening og Kambo idrettslag gjøre biblioteket til en møteplass for ungdom.

Ungdom skal få en arena hvor de kan dyrke sine interesser, dele kunnskap og vise sine prestasjoner i fellesskap. Her planlegges et eget område for dataspill, brettspill og verksted. Spillforeningen vil bidra til å organisere spillturneringer og være et nettverk for ungdommene. Idrettslagets mål er å skape aktivitet gjennom e-sportslag.

Moss bibliotek/Moss kommune får 435.000 kroner til et eget rom i biblioteket som tilrettelegger for forskjellige aktiviteter som spillturneringer og kreative verksteder.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?