Moss i verden og verden i Moss

ØSTFOLDMUSEENE får 1700000 kroner til ny basisutstilling

Moss by- og industrimuseum får støtte til ny basisutstilling. I utstillingen skal de både skal se tilbake på en 300 år gammel historie, de skal ta pulsen på nåtiden og la ungdom få reflektere over egen fremtid. I utstillingen etableres et idélaboratorium der innbyggere i Moss, skoleklasser, lag og foreninger inviteres inn til å mene noe om hva som tas med i formidlingen. Et gjennomgående tema er arbeid sett i lys av den industrielle revolusjon i lokalhistorien.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?