Moss2014

Moss2014 får 1000000 kroner til mobil scene og tribune (sitteplasser). Moss 2014 samarbeider med 25 lag, foreninger, kulturprodusenter og idrettslag om å få til en feiring som skal være et stolthetsprosjekt for Østfolds befolkning. Det skal skape identitet, engasjement og glede. Gjennom hele 2013 og 2014 skal det øves, trenes, skapes møteplasser på tvers av generasjoner for å gjennomføre idretts- og kulturarrangementer med Spelet “Christian Fredrik” som et høydepunkt. Spelet skal i tillegg til noen av de øvrige arrangmenetet leve videre også etter 2014. .

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?