MOT i Trondheim

MOT får 230.000 kroner til utstyr til musikkrommet og teateramfiet.

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom, for å bevisstgjøre ungdom til å ta egne valg og vise mot til å bry seg, leve og si nei. MOTs visjon er å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø.

MOT planlegger et nytt nasjonalt bevisstgjøringssenter for ungdom i alderen 16 til 25 år, kalt MOT-Camp, som skal åpne 1. september 2011 på eiendommen Lille Gråkallen i Bymarka i Trondheim.

Formålet med MOT-Camp er å styrke ungdoms innsikt i sitt eget liv, og forsterke ungdom som gode signalbærere og rollemodeller for sine lokalsamfunn. MOT-Camp arrangerer femdagers samlinger med ulike aktiviteter, som skal styrke ungdoms mot og vilje til å gjennomføre sine tanker, planer og ønsker.

Blant annet ønsker MOT å legge til rette for ulike kulturuttrykk, ved å etablere et musikkrom og teateramfi. Musikkrommet og teateramfiet vil fritt kunne brukes av ungdommene på ettermiddags- og kveldstid. I tillegg vil det arrangeres ungdommens aften hvor de skal lage et underholdningsshow for hverandre.

MOT får 230.000 kroner til utstyr til musikkrommet og teateramfiet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?