Møte mellom kulturer og verdiarbeid.

HØYBRÅTEN BASKETBALLKLUBB fikk 200 000 kroner til verdiarbeid i klubb i 2024

Høybråten Basketballklubb fokuserer på å skape et trygt og inkluderende miljø ved å bevisstgjøre ungdom om egen atferd og aktivt engasjere dem i klubbdriften. Gjennom samarbeid med eksterne aktører og støtte til voksenpersoner som er involvert i klubben, jobbes det for å forhindre utagerende og rasistisk atferd. Høybråten Basketballklubb har fått tildelt 200 000 kroner til arbeid med verdier i klubben, og engasjere ungdom med frivillige oppgaver i klubben.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?