Møteplass for alle i nærmiljøet

DØLI BARNEHAGE SA fikk 150 000 kroner til å oppgradere lekeplassen i 2024

Døli Barnehage på Jessheim ønsker å oppgradere barnehagens uteplass for å kunne bidra til fellesskap, tilhørighet, kulturell utveksling og språkutvikling i et nabolag med stor og mangfoldig befolkning. Uteområdet, som bærer preg av slitasje, er et naturlig samlingspunkt for både barnehagens barn, deres familier og nærmiljøet. Barnehagen har som mål å bevare dette. Døli Barnehage SA har fått tildelt 150 000 kroner til oppgradering av lekeplassen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?