Møteplass for barn og unge i Ringebu

RINGEBU KOMMUNE får 500000 kroner til sitteplasser, bord, benker, el-grill og beplantning

Ringebu ungdomshus driftes og eies av kommunen og har faste ukentlige åpningstider og er mye besøkt. Etter ønske fra ungdommene selv vil de legge til rette for et sted som er mer tilgjengelig. Kommunen samarbeider tett med lokale aktører og går inn med midler for å lage uteområdet ved ungdomshuset til et nærmiljøanlegg og en møteplass for de unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?