Møteplass for barn og unge på Ullevål Skole

FORENINGEN ULLEVÅL SKOLE FAU får 400000 kroner til å oppgradere skolens uteareal

Utearealene til Ullevål skole skal gjennom en omfattende oppgradering hvor arealene også skal utnyttes bedre. Sosiale forskjeller og mangelfullt aktivitetstilbud gjør at mange bruker tiden på formålsløs henging. En oppgradering av skolens uteareal er viktig for å gi barna et inkluderende lavterskeltilbud for lek og aktivitet i skoletiden og på fritiden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?