Møteplass for elever og forskere

Oslo Cancer Cluster SA får 250.000 kroner til utforming av innovasjonsrom i samlokalisjon med Ullern videregående skole.

Oslo Cancer Cluster er en medlemsforening med over 70 medlemmer, hvor alle jobber med å bidra til raskere utvikling av ny diagnostika og kreftbehandling, basert på forskning ved akademiske institusjoner i Norge. Kongstanken bak samarbeidet er at det skal skapes nye muligheter for læring og utvikling i elevers og læreres hverdag, samt å utdanne morgendagens forskere og entreprenører. Samarbeidet har pågått siden 2009 og 200 elever har fått muligheten til å praktisere teori i praksis. I innovasjonsrommet skal det skapes en naturlig og viktig lokal møteplass mellom elver, forskere og forretningsfolk, som igjen skal bidra til å gi elevene en kompetanseplattform og en positiv holdning til entreprenørskap.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?