Møteplass for fysisk aktivitet og sosialt samvær

BARNAS VEL HERØYA får 200000 kroner til asfaltering for skating og grillplass

Barnas Vel Herøya skal ivareta lekeområdene på Herøya. På dugnad har de allerede begynt å tilrettelegge et område de disponerer med lekestativ, benker og gressplen. De vil asfaltere plassen slik at den blir lett tilgjengelig for rullestolbrukere og kan brukes til ballspill, skating og sykling. Ungdommene i området har ønsket seg flyttbare skateramper og de voksne vil ha grillplass. Sammen blir stedet et hyggelig samlingspunkt gjennom hele året.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?