Møteplass for kreativitet og gjenbruk

ASKER KOMMUNE SEKTOR KULTUR OG FRITID får 110000 kroner til kurs og materiell for gjenbruk

UngKultur Asker drifter Selvikvillaen ved hjelp av den frivillige organisasjonen Nærmiljøsentralen. De ønsker at huset skal bli et ressurssenter for kreativitet og gjenbruk i lokalmiljøet og at særlig ungdommer skal få et eierskap til stedet. Ved hjelp av kurs for økt kompetanse om gjenbruk og redesign, vil man rekruttere flere frivillige og få flere deltakere på aktivitetene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?