Møteplass for musikk ved Brandbu ungdomsskole

BRANDBU UNGDOMSSKOLE får 450000 kroner til utbedring av rom til musikk

Brandbu ungdomsskole ble tatt i bruk etter oppussing høsten 2017. Tidlig i prosjektet var det tenkt å tilrettelegge et flerbruksrom for skolens musikkavdeling, Brandbu skolekorps og andre musikkforeninger på kveldstid. Imidlertid ble de økonomiske rammene sprengt, og det viste seg at at rommet per nå kun er egnet som en enklere gymsal. Det lokale korpset er blant de som nå sliter med å finne egnede lokaler, og må blant annet leie seg inn i private lokaler andre steder. Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til deler av utbedringen, som vil inkludere støydemping, lyd- og lysanlegg, en scene, projektor og et piano.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?