Møteplass for nabolaget på Fjell

FJELL SOKN fikk 150 000 kroner til møbler og lamper i 2024

Fjell kirke er en aktiv aktør i en flerkulturell drabantby i Drammen. Lokalene er til glede for mange, og en inkluderende møteplass for de som bor i nabolaget. Stedet brukes til familiesamlinger og for arrangementer i lokale foreninger. FJELL SOKN har fått tildelt 150 000 kr til møbler og lamper.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?