Møteplass for unge kontrabassister

NORSK KONTRABASSKLUBB fikk 115 000 kroner til vårsamling 2025 i 2024

For spilleglede og fremtidig rekruttering bygger Norsk Kontrabassklubb et godt fag- og læringsmiljø for unge kontrabassister i alderen 5- 19 år. Det gjør de gjennom å arrangere seminarer og konserter for unge kontrabassister over hele landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?