Møteplass i friluft

FAU LUNNER BARNESKOLE fikk 100 000 kroner til gapahuk i 2024

Flere tiltak har vært gjort for å oppgradere skolens leke- og utendørs læringsarenaer. Disse områdene blir brukt mye både i og utenom skoletid. Gapahuken skal tilrettelegges med en bålplass, og vil bli en flott arena for læring og lek i friluft.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?