Møteplass i friluft

Borgen vel jobber for å ivareta interessene til mangfoldet av mennesker i lokalmiljøet, og har utviklet en stor friluftsmøteplass.

Alle foto: Lars Martin Kræmer

«Visjonen vår er at dette skal bli et anlegg som trekker til seg både barnefamilier, ungdommer og treningsentusiaster i alle aldre til fri utfoldelse, trening, lek og sosialt samhold,» skrev Borgen vel i søknaden til Sparebankstiftelsen DNB.

Lager drømmeplassen for barn og unge

– Tomten her har ligget brakk i mange år med noen tennisbaner som ikke har vært i bruk. Så da tenkte vi «hva kan vi gjøre med dette området?» forteller Marte Kvernland.

Hun er leder for Borgen vel, en frivillig organisasjon som ble stiftet allerede i 1936. Målet til velet er å skape et bedre nærmiljø for beboerne på Borgen, og de har fokus på alt fra små tiltak til store utbyggingsplaner. Det var nettopp tanken om hva som kunne gjøres med de gamle tennisbanene som tente ideen om en aktivitetspark for hele familien.

– Vi søkte hjelp og støtte i vårt eget nærområde. Blant annet hjalp noen landskapsarkitekter med å tegne og planlegge hvordan det kunne se ut. I tillegg var vi så heldige å få napp to ganger hos Sparebankstiftelsen DNB. Det har hjulpet oss utrolig mye, smiler Kvernland.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?