Møteplass i gymsalen

FAU-STYRET RAKKESTAD UNGDOMSSKOLE får 170000 kroner til møblement, lydanlegg og utstyr for å legge til rette for gymsalen som samlingssted etter skoletid

FAU og foreldre ved Rakkestad ungdomsskole har pusset opp gymsalen på dugnad for at den kan brukes til aktiviteter etter skoletid. Det er stort engasjement for at elevene skal ha et sted å være på ettermiddagene. De ønsker å skape en møteplass der ungdommene kan få vise frem sine ferdigheter for hverandre og bygda. Elevene ønsker å arrangere dansetreff, spillkvelder, byttedager, konserter og et sted å være. I samarbeid med skolen og Oshaug idrettslag vil FAU legge til rette for det elevene har etterspurt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?