Møteplass i nærmiljøet

Bydel Sagene i Oslo ønsket å skape en møteplass og et sted for fysisk rekreasjon, og fikk 240.000 kroner til dette i 2013.

Parken med skilpaddeskulptur, sti og benker ble åpnet høsten 2014 til glede for alle naboene i nærmiljøet. (Foto: Morten Brakestad)

Beboerne rundt Haarklous plass på Torshov i Oslo har vært med å utsmykke skilpaddeskulpturen, som ble avduket høsten 2014. Parken der skulpturen står, ble rustet opp for å gjøre området til en lokal samlingsplass.

Sparebankstiftelsen bidro med midler til skilpaddeskulpturen laget av Katrina Vrebalovich, til å ruste opp parkområdet med sittebenker og til en «skilpaddeløype» rundt parken hvor folk i alle aldre og med alle funksjonsnivåer kan ta seg rundt.

Møteplass for naboene

Ønsket fra bydelen var å gjøre dette til en møteplass for naboene.

– Akkurat her har vi byens største konsentrasjon av kommunale gårder, og en konsekvens av det er at her er det mange beboere med ulike utfordringer i livet. Samtidig er det her noen gamle, attraktive Torshovgårder med leiligheter i det øvre prissjikt. Denne miksen av samfunnslag håper vi å kunne spleise sammen med et attraktivt uteområde, sa leder av Sagene bydelsutvalg, Helge Stoltenberg, under åpningen av plassen.

Han fortalte at de hadde invitert til felles idédugnad med servering av grønnsakssuppe med ingredienser dyrket på dyrkingsplassene de har anlagt i parken. Og på sommeren var det folkefest hvor lokalmiljøet var samlet til grilling og støping av deler til kunstverket.

‒ Målet er å få folk til å møtes og bli kjent med hverandre. Da må det være tilrettelagt for aktiviteter for alle. Det har vi fått her nå, sa lederen av bydelsutvalget.

Stolt bidragsyter

‒ Det er ikke ofte at Sparebankstiftelsen DNB gir midler til noe som i utgangspunktet er et offentlig ansvar, men vi syntes dette prosjektet lå utenfor det vi kan forvente at bydelen skal greie å løfte selv. Da jeg kom hit i dag, og fikk se skilpadden, ble jeg glad. At bydelen tar et ansvar for å skape en slik samlingsplass er fint. Vi er opptatt av å øke det lokale samholdet og ønsker nettopp å støtte slike prosjekter som skaper gode møteplasser i lokalmiljøet, sa gavesjef Sissel Karlsen i Sparebankstiftelsen DNB da skilpaddeskulpturen ble avduket høsten 2014.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?