Møteplass i Nissedal

NISSEDAL KOMMUNE får 300000 kroner til utbedring av skoleområdet

Ung i Nissedal vil samarbeide om å skape trivsel, aktivitet og gode møteplasser i kommunen. Skolegården er en plass som knytter sammen de sentrale fellesrom i tettstedet og brukes mye på kveldstid. De har fått midler til å utbedre uteområdet på skolen til å bli en viktig arena både i skoletiden og på fritiden, sammen med de unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?