Møteplass og aktivitet etter skoletid

Foreldreforeningen på Stigeråsen skole fikk støtte til å gjøre om et lokale på skolen til en trivelig møteplass.

Lokalet er nå ferdig pusset opp og brukes aktivt etter skoletid for å tilby barna positive fritidsaktiviteter. Med egen dør rett inn fra skolegården har det blitt enkelt tilgjengelig.

«Vi er veldig fornøyde med prosessen. Det vi er mest fornøyde med er at vi fikk til å involvere elevene, og fikk frem hva de ønsket. Dette førte til at området som var satt av til “Den varme møteplassen” har blitt bedre enn vi opprinnelig tenkte,» skriver FAU i sluttrapporten.

Elevene ønsket seg et gamingrom som kunne brukes utenfor skoletiden og et rom for lavterskeltilbud som å møtes for å spille brettspill, lage mat, spise sammen og gjøre morsomme ting ute. Dermed ble arealet delt inn i to rom, som oppfylte elevenes ønske.

Videre ble rommet direkte koblet til skolekjøkkenet som ligger vegg i vegg, og også dette rommet ble pusset opp og åpnet opp for bruk utenfor skoletid.

Elevene har fått et sted de kan gjøre positive aktiviteter etter skoletid, og det er laget på bakgrunn av deres ønsker. Alle er veldig fornøyde med sluttproduktet, forteller initiativtakerne.

Tildeling

FORELDREFORENINGEN STIGERÅSEN SKOLE fikk 400.000 kroner i 2019 til møteplass på skolen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?