Møteplass og demokrativerksted

SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER får 6400000 kroner til utstyr og tilpasning av utstillingslokaler i MINO, samt møteplass for undervisning og verksted

I 2021 vil MINO, det nye tilbygget til HL-senteret på Bygdøy, åpnes. I den sammenheng får de midler til utstyr og tilpasninger i utstillingslokalene slik at det blir et godt lokale for ulike temporære utstillinger, og til en møteplass i nybygget for verksteder og undervisningsrom. Møteplassen vil legge til rette for aktiv læring for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?