Møteplass og fritidsklubb for ungdom

AREMARK KOMMUNE får 150000 kroner til utstyr

ARUNG, Aremark Ungdomsråd som består av 14 ungdommer i alderen 13-19 år, står bak prosjektet. De får støtte til en fritidsklubb de stort sett drifter selv. Kommunen står for lokalet og de får støtte av stiftelsen til utstyr for aktiviteter på klubben.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?