Møteplass på Barnas stasjon

STIFTELSEN BLÅ KORS DRAMMEN får 19300 kroner til kjøkkenutstyr

På Barnas stasjon tilbys et trygt møtested og ulike aktiviteter for familier i sårbare livssituasjoner og som har minst et barn under 8 år. Her gis barna god utviklingsstøtte og de voksne styrkes i foreldrefunksjonen. Det er mange innom til ulike aktiviteter, prat, råd, kurs og mat hver dag, og for å lage kaffe og mat til disse samlingene er det behov for kaffe og kjøkkenmaskin.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?