Møteplass på Borgen

Borgen Nærmiljøsentral fikk 400.000 kroner i 2017 til klatreelefant og grillplass.

Nærmiljøsentralens mål er å øke og samordne innsatsen som utføres av frivillige organisasjoner, privatpersoner, offentlige organer og næringsliv, og derved styrke lokalmiljøet og øke trivselen på Borgen. Borgen er et område i Asker med om lag 5.000 innbyggere.

Midt blant villa og blokkbebyggelse er det en tomt som nå skal utvikles til å bli en møteplass for beboere i området. Flere planer er på gang for å gjøre dette til en hyggelig og aktiv møteplass for store og små.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?