Møteplass på Dyrløkkeåsen skole

FROGN KOMMUNE får 100000 kroner til interiør, møbler og utstyr

Dyrløkkeåsen skole- og kultursenter inneholder grunnskole (1.-10.trinn), kulturskole, idrettshall og lokaler som brukes av mange lag og foreninger på ettermiddag og kveld. Skolens kantine skal gjøres om til en møteplass for alle brukerne av bygningen. Dyrløkkeåsen benyttes mye av lag og foreninger innen idrett og kultur, og er en sosial myldreplass som bidrar til inkludering, sosialisering og tilbyr barn og unge et sted for aktivitet. På ettermiddag og kveld brukes lokalene av kulturskolen, skolekorps, kor og dansegrupper. Idrettshallen benyttes alle dager av frivillige lag og foreninger innenfor idrett. De får støtte til møbler og utstyr på møteplassen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?