Møteplass på frivilligsentralen

FRIVILLIGSENTRALENE I FREDRIKSTAD får 175000 kroner til utstyr til aktiviteter, matservering og kursholdere

Fredrikstad Vest Frivilligsentral er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Gjennom aktiviteter ønsker de å forebygge utenforskap, styrke foreldrekompetansen og gi et større sosialt felleskap for foreldre og barn i nærmiljøet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?