Møteplass på Røde Kors huset

HALDEN RØDE KORS fikk 45 000 kroner til å oppgradere kjøkkenet i 2024

Halden Røde Kors tilrettelegger en møteplass for bosatte flyktninger, med ukentlige aktiviteter, leksehjelp og turarrangementer for både barn og voksne. Deres nøkkel til suksess er å inkludere hele familien, hvor de bryter ned barrierer gjennom sosiale samlinger og norsktrening, noe som også bidrar til større deltakelse. Halden Røde Kors har fått tildelt 45.000 kroner til å oppgradere kjøkkenet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?