Møteplass på Tangen skole

TANGEN SKOLE FAU får 200000 kroner til utstyr til aktiviteter innen blant annet kunst og håndverk som foregår på skolen etter skoletid

Tangen skoles FAU skal sammen med skolen og Nesbygda Ungdomslag skape en møteplass for læring, aktivitet og gode opplevelser. De vil legge til rette for at også lokale foreninger kan bidra med frivillige til ulike aktiviteter etter skoletid, både ute og inne på skolen. Flere ulike aktiviteter kan foregå på skolen parallelt, fra kunst og håndverk i klasserommet til ballspill og “Just dance” på storskjerm i gymsalen. Med foreldre og andre fra nærmiljøet som frivillige, vil de få gode rollemodeller og oppleve at bygda har et godt samhold, der man hjelper hverandre og ønsker å bruke tid sammen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?