Møteplass på ungdomsskolen etter skoletid

FREDRIKSTAD KOMMUNE SEKSJON UTDANNING OG OPPVEKST får 120000 kroner til etablering av Møteplassen Kvernhuset på skolen etter skoletid

Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad har nylig starta Kafé Kverna i skolens kantine i samarbeid med stiftelsen Fyrlykta. Ungdommene deltar i driften av kafeen og bidrar til aktiviteter. Nå utvider de det til Møteplassen Kvernhuset, en møteplass med bibliotek- og teatertilbud for ungdom etter skoletid. De skal ta i bruk flere av rommene på skolen. For å få til dette, samarbeider de med FAU på skolen og Kulturverkstedet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?