Møteplass ved Sagatun

VIVESTAD UNGDOMSLAG får 300000 kroner til aktivitetsapparat ved samfunnshuset

Ungdomslaget ønsker å bidra til et sted som skolebarn i nærmiljøet kan bruke til egenorganisert aktivitet og lek. Vivestad er en liten bygd i sterk vekst, og de ønsker at møteplassen ved samfunnshuset Sagatun kan bli samlingspunkt for en ny generasjon barn og unge i bygda.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?