Møteplasser og aktiviteter på Borgen

Foreningen Arena Borgen skal i samarbeid med Hagaløkka barneskole, FAU på skolen, Borgen innbyggertorg og Nova ungdomsklubb etablere en attraktiv møteplass der deltakerne møtes regelmessig, på tvers av nettverk, lærer seg ferdigheter og opplever et fellesskap.

Aktivitetene skal foregå på innbyggertorget som ligger i tilknytning til Hagaløkka barneskole.  

Arena Borgen har som mål å skape og tilby møteplasser og aktiviteter på Borgen. De har valgt å ha fokus på dans fordi dette er et internasjonalt språk som de allerede har erfart suksess med i nærmiljøet.

Arena Borgen får 240.000 kroner til danseinstruktører og kursing av ungdom.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?